NEMAS-TE

Teresa Brefeld (Param Simran Kaur)
YOGA EN DANS

Op 22 november 2018 geeft Teresa een lunch workshop aan medewerksters van de Universiteit Twente, als introduktie, kostenloos. Doel is om praktijkervaring op te doen voor haar Business Yoga opleiding; zij werkt ook als secretaresse bij deze universiteit.

Voor personeel van bedrijven, universiteiten, instellingen, scholen: het beoefenen van Business Yoga kan u op nuchtere en tegelijkertijd yogische wijze oplossingen bieden om stress te managen. Aloude en beproefde yoga methodieken bieden soelaas bij overmatige stress. Meer informatie en tarieven kunt u opvragen bij nemas.t1@gmail.com. Op uw bedrijf of een buitenlocatie in de buurt, wij bieden u maatoplossingen voor stress management. Wij gebruiken de NineMinMax™ methode, zoals o.a. beschreven in dit boek: http://businessyogaonline.com/het-boek/.

For staff of companies, universities, institutions, schools: practising Business Yoga can offer you in a down-to-earth yet yogic manner, solutions to deal with too much stress. More information and rates can be obtained at nemas.t1@gmail.com. At your business location or outside, we can design customized stress management solutions. We are using the NineMinMax™ method as described in http://businessyogaonline.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/cover-byebyestress.jpg.