NEMAS-TE

Teresa Brefeld (Param Simran Kaur)
YOGA EN DANS

Privacybeleid

NEMAS-TE Welzijn en Gezondheid is gevestigd aan de Beukinkstraat 73, 7511 RJ Enschede, Nederland. De functionaris die bij NEMAS-TE verantwoordelijk is voor het privacybeleid is mevrouw T.K.A. Brefeld, eigenaar. Deze functionaris is te bereiken op voornoemd adres, via email op nemas.t1@gmail.com of per telefoon op 06-52 14 08 93.

Persoonlijke gegevens van afnemers van diensten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NEMAS-TE houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

NEMAS-TE verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft en indien u gebruik maakt van haar diensten, als volgt:

-Naam (voor- en achternaam)

-Telefoonnummer

-Email adres

-Huisadres

NEMAS-TE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder

-Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-Informatie over wijzigingen van onze diensten en producten

-Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

NEMAS-TE verklaart dat zij uw gegevens niet zal verkopen of anderszins overdragen aan niet-aangesloten derden zonder uw toestemming. Indien van toepassing heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor het wel of niet ontvangen van advertenties en/of marketing van andere producten, diensten en aanbiedingen van ons en/of van derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken

NEMAS-TE gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van NEMAS-TE wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijwerken of verwijderen van gegevens

Door het sturen van een email naar NEMAS-TE kunt u NEMAS-TE op de hoogte stellen van eventuele updates, wijzigingen en verbeteringen ten aanzien van eerder verzamelde gegevens. Daarnaast zal ik, op uw verzoek, uit commercieel oogpunt redelijke inspanningen ondernemen om uw gegevens te verwijderen uit mijn database: door back-ups en verwijderingsrapporten is het echter niet altijd mogelijk om uw registratie te wissen zonder het achterblijven van restinformatie.

Wijzigingen van het beleid

NEMAS-TE behoudt te allen tijde het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen, veranderen of aan te vullen. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van NEMAS-TE.

Enschede, 25 mei 2018